30 khẩu phần cơm chay với những ngày giãn cách

Ăn chay cũng là cách bạn tìm về với bản gốc của chính mình, vì sao ăn chay để có sức khỏe? Là vì con người là nhóm ăn thực vật chứ không phải ăn động vật . Bạn đã tìm hiểu điều này chứ ?

Dưới đây là 30 khẩu phần ăn cho 30 ngày bạn tham khảo :

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Ngày 8

Ngày 9

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30